Konspekt lekcji otwartej - kształcenie zintegrowane w kl. II

Temat zajęć: Piszemy sprawozdanie z wczorajszego balu.
Przewidywany czas: 90 min.
Cel główny: Układanie i pisanie wielozdaniowej wypowiedzi jako przygotowanie do sprawozdania
Cele składowe: - Sprawne wykonanie działań matematycznych. - Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w rozwiniętej i uporządkowanej formie ustnej i pisemnej na temat przeżyć związanych z balem karnawałowym. - Przestrzeganie poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad. - Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny i uzasadnienia swojego sądu o balu. - Kształtowanie umiejętności czytelnego i płynnego pisania tekstu ciągłego. - Dzielenie się wrażeniami z przeżyć związanych z balem karnawałowym. - Zachęcanie do utrwalenia ciekawych przeżyć w formie pisemnej."
Środki dydaktyczne: - rysunki z balu, - litery magnetyczne, - magnetofon z nagraniem melodii - przeboju z balu karnawałowego, - maski karnawałowe, - rysunki z balu, - szpilki, - długie papiery o szer. 15cm, - flamastry, - Szkolny Słownik Języka Polskiego, - słowniki ortograficzne. Metody pracy: - rozmowa - dyskusja, - ćwiczenia praktyczne, - zabawa Formy pracy: - zbiorowa, - grupowa
Wcześniej dzieci wykonały ilustracje dowolnymi technikami plastycznymi na temat: "Jak bawiłem się (bawiłam się) na balu karnawałowym?"
Mama uczennicy wykonała kilka zdjęć,które przyniosła do klasy w celu zapoznania się z nimi,
przypomnienia sobie ciekawych sytuacji na balu oraz umieszczenia ich w gazetce klasowej.
Dzieci przyniosły maski, w których były na balu.

Przebieg zajęć
1. Powitanie gości obecnych na lekcji.
2. Matematyczne łamanie głowy
a) Rozwiązywanie działań matematycznych zapisanych na tablicy.
Każde działanie ma przyporządkowaną literę. Zwrócenie uwagi na kolejność wykonywania działań
100-25=75U
14:2+6=8L
2*12+10*2=44B
50:2=25M
16:4+18:2=13Ś
7*3+2*6+4*2=41N
(10+20):3=10I
(4*2+2*2):3=6Y
9*3+3*2=30M
6*7-1*2=40Y
(5*7+5):10=4B
8*6+2=50A
9*8=72L
b) Wspólne porządkowanie wyników w sposób rosnący i odczytanie hasła: BYLIŚMY NA BALU
3. Nauczyciel włącza magnetofon z nagraniem najpopularniejszej melodii z balu.
4. Dzieci zakładają swoje maski karnawałowe i tańczą w rytm muzyki w sposób dowolny w czasie trwania 2 melodii.
5. Nauczyciel poleca usadowienie się w kręgu, na dywanie. Oglądanie zgromadzonych materiałów.
6. Oglądanie zdjęć i rysunków, swobodne wypowiedzi dzieci na temat minionego balu.
Nauczyciel poleca dowolny podział uczniów na 4 grupy (po 5 osób) i przydziela zadania grupom: gr. I - Wykonanie i przypięcie napisu - hasła z pierwszej części lekcji. gr. II - Przypięcie rysunków na 1 tablicy ekspozycyjnej. gr. III - Przypięcie zdjęć na tablicy sąsiedniej. gr. IV - Umocowanie masek obok zdjęć.
7. Wykonanie ćwiczeń wyciszających z serii Dennisona: pozycja Cook'a, punkty pozytywne, luźne skłony.
8. Uczniowie zajmują miejsca w swoich ławkach.
9. Nauczyciel nawiązuje do głównego celu lekcji. Wszyscy byliśmy na balu, wspominamy go
chętnie i z przyjemnością. Co zrobić, by te wspomnienia pozostały na długo?
10. Uczniowie podają swoje propozycje (Gazetkę z rysunków i zdjęć zostawić do końca roku szkolnego;
Zdjęcia z balu wkleić do albumu; Zrobić album z rysunków z balu; Napisać o tym balu, itp)
11. Wasze propozycje są bardzo dobre. Będziemy pisać o balu. Ale jak? Umiemy napisać
opowiadanie, opisać kota, napisać list do kolegi. Opisanie balu to sprawozdanie. Sprawdźmy w
"Słowniku Języka Polskiego", co to jest sprawozdanie.
12. 2 uczniów wyszukuje i 1 z nich głośno odczytuje znaczenie słowa sprawozdanie.
Nauczyciel poleca otwarcie zeszytów i przepisanie wyjaśnienia hasła,które szybko i czytelnie
zapisuje na tablicy. 13. Uczniowie przepisują do zeszytów wyjaśnienie nowego słowa
Za chwilę zajmiemy się opisaniem tego, co było. Sprawozdanie to "zdanie relacji z tego, co było".
W naszym przypadku - z balu. Jak sądzicie, o czym należy w tym sprawozdaniu napisać?
14. Padają propozycje dzieci. Nauczyciel zapisuje je szybko na tablicy, w sposób hasłowy,
w dużych odstępach od siebie:
Jak wyglądały dzieci? >3 Kiedy, gdzie i co odbyło się? >1 Dla kogo był ten bal? >2 Co się podobało najbardziej, co się nie podobało? >5 Kto został królem i królową balu? >4 Jak będziemy wspominać tę zabawę? >6
15. Są to bardzo dobre propozycje. Uporządkujmy je tak, by wiadomo było, o czym pisać najpierw,
a o czym w dalszej kolejności. 16. Uczniowie podchodząc do tablicy numerują zapisane hasła.
17. Ćwiczenia Dennisona na koncentrację i poprawę myślenia kojarzeniowego:
punkty przestrzeni, punkty równowagi, energetyczne ziewanie, kapturek myśliciela.
18. Gdy już wiemy, jak powinno być napisane sprawozdanie - zabierzmy się do pracy.
Będziecie pracować parami, z osobą z ławki. Ten, kto siedzi sam - szuka wolnej osoby do pary lub
tworzy trójkę z inną grupą. Wspólnie myślcie nad poprawnym zapisem układanych zdań, ale
zapisujecie je na własnych kartkach.
Jak zwykle macie do dyspozycji słowniczki ortograficzne oraz mnie. Macie 10 minut czasu.
19. Praca dzieci w parach. Nauczyciel pomaga, podpowiada, sugeruje, dba o ciszę i skupienie w klasie.
20. Dzieci odczytują głośno swoje sprawozdania. Są one mniej więcej podobne do wzoru:
W środę w naszej szkole, na sali gimnastycznej odbył się bal karnawałowy. Był to bal dla dzieci z
najmłodszych klas.
Dziewczynki przebrały się za królewny, wróżki i zwierzątka. Chłopcy najczęściej
byli policjantami, żołnierzami i strażakami. Królem balu został Mateusz w stroju kowboja oraz Ola
jako żabka.
Wszystko nam się podobało, a najbardziej konkursy i parada przebierańców.
Długo będziemy pamiętać tę przyjemną zabawę.

21. Podsumowanie aktywności dzieci na lekcji i zadanie pracy domowej: W domu każdy z was
przepisze starannie swoje sprawozdanie z balu do zeszytu.
22. Jeżeli wystarczy czasu - uczniowie zajmują się czytaniem prasy dziecięcej, na dywanie,
przy akompaniamencie bardzo cichej muzyki.
23. Pożegnanie gości obecnych na lekcji.

Lekcje przygotowała i przeprowadziła Malwa

do góry